Asiakaspalvelu
0400 127 857

Muita artikkeleita

Ilmanvaihdon huolto

Suomen Vesitekniikka – 25.05.2017


Ilmanvaihdon huolto on järkevä ratkaisu varsinkin niissä kotitalouksissa, joissa sisäilman laatu saattaa olla jopa viisi kertaa huonompaa kuin ulkoilman laatu. Lue lisää sisäilman laadun parantamisesta tai selvitä ilmanvaihdon huollon hinta laskurilla.

Ilmanvaihdon huolto on järkevää

Arvioiden mukaan ihmiset viettävät noin 90% ajastaan sisällä, joten sisäilman laatuun kannattaa kiinnittää huomiota. Puhdasta sisäilmaa on terveellisempi hengittää ja säännöllinen huolto auttaa asukkaita voimaan paremmin. Seuraavaksi kerromme miten voit parantaa sisäilman laatua.

Tee ilmanvaihdon huolto säännöllisesti

Ilmanvaihtokanavien puhdistus ja huolto on tärkeää terveydellisten syiden lisäksi myös turvallisuussyistä. Säännöllisellä huoltamisella varmistetaan myös ilmanvaihtojärjestelmän toimivuus. Huonosti toimiva ilmanvaihto lisää esimerkiksi riskiä kosteusvaurioille. Lopuksi mainittakoon, että likainen ja pölyinen ilmanvaihtojärjestelmä saattaa olla myös paloturvallisuusriski.

Älä tupakoi sisällä

Tupakointi on yksi suurimmista sisäilman laadun heikentäjistä sekä keuhkosairauksien aiheuttajista. Tupakan savu on riski kaikille asukkaille, myös passiivisessa muodossa. Passiivinen tupakointi lisää esimerkiksi todennäköisyyttä sairastua astmaan. Ratkaisu on siis yksinkertainen: tupakoi asunnon ulkopuolella.

Vältä vahvoja kemikaaleja siivouksessa

Siivota täytyy, mutta siivouksessa käytettävät puhdistusaineet tulisi valita huolellisesti. Osa puhdistusaineista saattaa ärsyttää ihoa ja olla haitallisia myös keuhkoille. Siivouksen jälkeen olisi hyvä tuulettaa asuntoa esimerkiksi 15 minuutin ajan, jotta haitalliset ainesosat pääsevät kulkeutumaan ulkoilmaan.

Ilmanvaihtokanavien puhdistus parantaa tutkitusti sisäilman laatua

Tutkimukset osoittavat, että vahvojen kemikaalien välttäminen siivouksessa madaltaa haitallisten ainesosien määrää hengitysilmassa. Oireet, kuten päänsärky, unettomuus ja kipeä kurkku saattavat parantua yllättävän nopeastikin.

Lähteet
https://www.eea.europa.eu/fi/ymparisto-signaalit/signaalit-2013/artikkelit/sisailman-laatu
https://www.who.int/indoorair/en/